epost
  • קונים און ליין ?
    מחכים ימים לשליח ?
    ממתנים שעות בסניפי הדואר ?
  • מהיום תוכלו לקנות און ליין
    ולבחור את החנות / הלוקר הקרוב ביותר למקום מגורך
  • מקבלים הודעת SMS כשהחבילה בלוקר / בחנות
    ואפשר להגיע לאסוף
עיצוב: ברנדו | פיתוח: יויומדיה